Nationaløkonomen

Det var begyndt at irritere mig, at så mange politikere og såkaldte "eksperter" * smider om sig med påstande, som de ikke dokumenterer og mange gange ikke engang argumenterer for.


Det forekommer mig, at universiteterne i dag i højere grad uddanner de studerende i at fremlægge deres synspunkter end i at kunne dokumentere og sandsynligøre dem.


I min private folder hedder bloggen bare "Tal på", men da "Nationaløkonomen" var ledig som blog betegnelse, tog jeg den. Jeg dokumenterer - med kildeangivelse - alle de konklusioner, jeg når frem til i de enkelte blog indlæg.


Jeg er endog universitetsuddannet nationaløkonom fra dengang studiet var normeret til fem et halvt år - nu er det kun normeret til fire, og man ser hvordan finansministeriet dårligt nok kan regne.


Du kan her vælge mellem at gå ind på bloggen og selv bladre igennem og læse, hvad du skulle have lyst til, eller at søge i det katalog, jeg har lavet over tidligere blog-indlæg.


* Udtryk for folk, der typisk udemærker sig ved at have tid til at læse mere avis end os andre - Rigtige eksperter bliver normalt omtalt med deres ekspertise f.eks.: Hjernekirurg, atomfysiker, mikrobiolog osv.

Læs Blog'en


Du kan gå ind på bloggen ved at skrive Nationaløkonomen på din søgemaskine eller blot ved at følge linket: https://alternativfordanmark.dk/

Du kommer så ind på det seneste blogindlæg.


Hvis du er interesseret i specielle emner, kan du måske bruge nedenstående oversigt. (Klik på overskift fører til blogindlægget)


Oversigten er opstillet med de seneste først.

40.000 offentlige ansatte skal fyres!

September 2022


Finansministeriet har beregnet, at hvis den offentlige sektor ikke må vokse, skal der fyres 40.000 offentlige ansatte. Altså ikke, hvis man vil skære ned på den offentlige sektor, men hvis man vil bevare den på samme størrelse som i dag. Her kan du læse, hvordan det kan lade sig gøre. Du kan få et overblik over inflationen og over, hvad der menes med "Det demografiske træk", og så en diskussion af, om det ikke var muligt, selv for den offentlige sektor, at arbejde på en helt anden måde, så Velfærdssamfundet bliver forstærket, med færre offentligt ansatte.


Klimakrisen

September 2022


Få overblikket over klimakrisen og de faktorer, der påvirker den. Mens der ikke er tvivl om, at vi bør gøre en indsats for at begrænse CO2 udledningen, påpeges det også i dette blogindlæg, at man faktisk helt overser den vigtigste årsag til CO2 udledningen, og dermed til Klimakrisen, nemlig verdens ekspotentielt voksende befolkning, som selv med de mest optimistiske prognoser vil vokse med yderligere 3 milliarder mennesker frem til næste århundredeskifte.


GINI - Et mål for lighed

August 2022


Har du af og til spekuleret over, hvordan man egentligt beregner den GINI-koefficient, som bliver brugt til diskussionen om lighed. Læs hvordan GINI-koefficienten beregnes, hvordan den kan ændre sig, selv uden det, vi forstår som lighed, ændrer sig, om lighed v rimelighed mv.


Forsvarsforbeholdet

April 2022


Ikke så meget en økonomisk blok, men et indlæg i forbindelse med afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet med anbefalung af nej. Dels fordi det intet har med støtten til Ukraine at går, som statsministeren hævder, dels fordi det kaster os ud i at kæmpe for Frankrig og for deres stormagtsdrømme om fortsat at bestemme over deres tidligere kolonier i Afrika.


Beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft

Januar 2020


Det bliver ofte fremført, at beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft skal være lavere, så vi kan få flere folk her til landet og opfylde erhvervslivets efterspørgsel efter arbejdskraft. Læs om, hvorfor det på flere måder er den dprlig idé, og hvorfor dog tilfredsstille en overophedet efterspørgsel frem for at tage dampen af kedlen. F.eks. ved en revaluering som anbefaldet nedenfor.


Corona

Oktober 2020


Her kan du få et komplet overblik over udviklingen af Corona, fra den startede til artiklen blev skrevet. I foråret fokuserede vi så meget på Corona og kapaciteten af intensivpladser for Coronapatienter, så andre sygdomme i vid udstrækning blev udsat mens hospitalerne stod halvtomme. I efteråret skiftede regeringen til at fokusere på smittetilfælde, og det samme skete. De praktiserende læger protesterede over at skulle håndtere så mange ubegrundede coronatest, at det gik ud over de øvrige patienter. Vi konstanterer, at smittestigningen ikke engang tilnærmelsesvis har givet så mange intensivindlæggelser og dødsfald i Danmark som i foråret, og vi sammenligner med udvklingen Corona i Spanien, som er et af de hårdest ramte lande i Europa.


Lad os revaluere

Januar 2020


Kina og EU (Primært Tyskland) har langvarige og store overskud på betalingsbalancen, mens bl.a. USA og Storbritannien har store og langvarige underskud. Samtidig kan man internt i EU se den samme tendens mellem nord og syd. Påstanden er, at hvis ikke overskudslandene løbende gør noget for at reducere overskuddet - som vi f.eks. kunne gøre ved at revaluere - så fremkalder vi protektionisme, arbejdsløshed og faldende realløn i underskudslandene. EU og Kina har fremprovokeret Trump og Brexit.


"Støttepartierne" kræver færre penge til pensionister og børnefamilier

November 2019


Det gør de naturligvis ikke direkte, men ved at kræve en normering i de kommunale børneinstitutioner, der løseligt skønnet koster 10 milliarder kr. uden at medsende pengene til det, er det faktisk det, der sker: Når staten fastholder en stram, økonomisk styring af kommunerne og samtidig detailstyrer en udvidelse af omkostningerne, kan det kun gå ud over de økonomiske områder i kommunerne, der ikke eller i mindre grad bliver detailstyret fra Christiansborg.Jernbanedriften - Svær at styre

Oktober 2019


Sammenligner man subsidier og togpriser, må man konstantere, at Danmark ikke alene er det land i EU, der betaler mest for togdriften, men også det land i EU, der subsidierer offentlig transport mest. Nu må det høre op med, at man bare giver DSB flere penge frem for at bede dem om at forvalte dem, de allerede får bedre.


Komiske Wammen

September 2019


Den nye regering Mette Frederiksen er tiltrådt, og den nye finansminister Wammen laver et kassecheck, som de seneste finansministre har gjort, når regeringsmagten skifter. Jeg tillader mig at gøre opmærksom på, at det virker mere end komisk at gå til pressen med en oplysning om ubetalte regninger svarende til lidt over en dags offentligt forbrug.


Fundamentet under EU vakler - En boganmeldelse

August 2019


Tidligere departementchef Jørgen Rosted og Professor emeritus Christen Sørensen har skrevet en ganske væsentlig bog om ØMU'en og EUR'en, som jeg anmelder. Da den ligger i forlængelse af mine synspunkter i "Er EUR'en god for Europa" (se nedenfor), understreger og udbygger bogen mine argumenter, og tilføjer nye vinkler.


Skal EU bestemme mindstelønnen

Juli 2019


EU vil nu indføre mindsteløn for alle EU borgere. Jeg påpeger, at mindstelønnen i Sverige, Finland og Danmark er væsentlig højere end mindstelønnen i de øvrige EU-lande, og at det efter al sandsynlighed hænger mere sammen med en væsentlig bedre organisationsprocent i fagbevægelsen, end med lovindgreb, så ... fingrene væk!


Pensionsalderen

April 2017


Regeringen introducerer sin pensionsreform, der grundlæggende går ud på at øge arbejdsudbuddet ved at øge pensionsalderen. Læs bl.a. i dette blog indlæg om, at de pensionsordninger, som eksisterer for folk på arbejdsmarkedet, gør at indkomstforskellene før pensionen vil blive øget efter pensionen.


Danmarks økonomi efter Trump

November 2016


Trump er lige blevet valgt som USA's president, og alle er usikre på, hvad, der kommer til at ske. Jeg påpeger, at der i hvert fald er to ting, vi kan sige: Han vil lægge et pres på vor betaling til forsvaret, og han vil introducere endnu mere protektionisme i verdenshandlen. Det fik jeg da vist ret i.


Nedsæt momsen

Oktober 2016


Afgifter rammer de lavest lønnede hårdest. Vi ser, at politikkerne for at regulere adfærden i retning af midre CO2, mere Økologi mv. laver afgifter. Det forekommer rimeligt, at man så samtidig, løbende, nedsatte momsen tilsvarende, i stedet for at tale om afskaffelse af topskatten.


Dagpenge - Hvorfor bestemmer staten, når den ikke betaler

August 2016


Jeg påviser, at staten faktisk har overskud på dagpengene, og selv hvis vi trækker de milliarder fra, som de får kommunerne til at betale, har det offentlige overskud efter dagpengemodtagerne har betalt indkomstskat. Jeg påviser i øvrigt, hvor beværligt det er, at finde tallene i finansloven - som om nogen har ønsket at skjule sandheden.


Brexit - Den store katastrofe?

Juli 2016


Britterne stemmer for at lade sig skille fra EU, og aviserne løber over med historier om, hvor slemt, det vil gå for britterne. Jeg mener ikke, at det behøver at være den store katastrofe for GB, og gennemgår nogle af de økonomiske ændringer, der kan blive tale om. Jeg påpeger også, at man helt ser bort fra, hvad det vil betyde for EU. Bl.a. peger jeg på, at vi vil opleve, at vi skal betale væsentligt mere i kontingent - hvilket vi nu ved skete.


Er EUR'en god for Europa

Februar 2016


Med indførelse af EUR'en må man konstantere, at de nordlige EU lande klarer sig særdeles godt økonomisk og har store og langvarige overskud på betalingsbalancen, mens det forholder sig omvendt for de sydeuropæiske lande, der oplever stor arbejdsløshed og lønnedgang. Konklusionen er, at EUR ikke er god for Europa.


Klimakrise i Olielandene

December 2015


Vi er i gang med omlægning væk fra fossile brændsler. Indlægget giver en oversigt over, hvad det betyder for de 10 mest oleieksporterende lande, og konkluderer, at det vil påvirke vandringen fra disse lande til Europa, da de fleste arabiske olielande ikke accepterer arbejdsløse udlændinge. Der er side effekter ved alt.


Kina - Tibet

November 2015


Helle Thorning ønskede, at opdyrke handlen med Kina og sendte stort set alle sine ministre til landet, ligesom hun ændrede den tidligere adfærd overfor Kina, hvor f.eks. Dalai Lama var blevet modtaget officielt af Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh og Lars Løkke, til at en kinesist delegation skulle skærmes for at se demonstration for Tibet med tibetanske flag. Vi så på eksportudviklingen til Kina, der var stærkt stigende, men kunne ikke se, at hverken de officielle modtagelser eller HTS' nye politik havde haft nogen påvirkning af den sag, så hvorfor træde på ytringsfriheden?!