Foredrag

Forstå USA. Dets storhed, forskellighed og økonomiske udvikling, og dets indre modsætninger: Race mod race, Nord mod Syd ... MERE

Indianere og Conquestadores

Indianerne opdagede Nord og Sydamerika for ca. 30.000 år siden. Columbus for ca. 500 år siden. Hvad skete der?

MERE

Det Kommunale Selvstyre

EU og verdensøkonomien vakler

EU og Kina har overskud på betalings-

balancen. USA og UK har længe haft underskud. EU og Kina skabt Trump og Brexit.

MERE

Indianere og Kavalerister

Vi fortsætter beretningen om indianerne. Denne gang i USA, hvor du bl.a. vil høre om inspirationen til den amerikanske uafhængighedserklæring, Hiawata og Pocahonta (som egentlig hed Matoaka) ... MERE

Staten detailstyrer kommunerne på stadig flere områder, mens de styrer dem stramt økonomisk. Har vi overhovedet kommunalt selvstyre mere?

MERE

Europas Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægges der vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Europa fra Romerriget, Frankerriget, Den spanske inkvisition, Osmannerne ... MERE

Balancesamfundet

Ægte demokratier eksisterer kun i lande med et frit marked. Men det er samtidig et demokrati, der lever på, at mange forskellige balancer fungerer samtidig. Trækker man kun i én retning, mister vi balancen, og demokratiet vil smuldre. En nationaløkonoms betragtninger ... MERE

Den første industrielle revolution skabte ny teknologi, nye produktionsformer, nye samfundsklasser, nye politiske tanker ... 

MERE

Danmarks Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægger vi vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Danmark fra Dannevirke, erobringen af England ... Valdemar Atterdag ... enevælde ... andels- og arbejder-bevægelse ... MERE

Klimakrisen

Hvad forstår vi ved klimakrise? Hvad er et CO2-aftryk? Hvad er årsagerne bag? Hvad gør vi i Danmark og i Verden? Kan vi klare os alene med vedvarende energi, eller må vi også have andre former for energi i brug? ... MERE

Foredrag

Forstå USA. Dets storhed, forskellighed og økonomiske udvikling, og dets indre modsætninger: Race mod race, Nord mod Syd ... MERE

Indianere og Conquestadores

Indianerne opdagede Nord og Sydamerika for ca. 30.000 år siden. Columbus for ca. 500 år siden. Hvad skete der?

MERE

Det Kommunale Selvstyre

EU og verdensøkonomien vakler

EU og Kina har overskud på betalings-

balancen. USA og UK har længe haft underskud. EU og Kina skabt Trump og Brexit.

MERE

Indianere og Kavalerister

Vi fortsætter beretningen om indianerne. Denne gang i USA, hvor du bl.a. vil høre om inspirationen til den amerikanske uafhængighedserklæring, Hiawata og Pocahonta (som egentlig hed Matoaka) ... MERE

Staten detailstyrer kommunerne på stadig flere områder, mens de styrer dem stramt økonomisk. Har vi overhovedet kommunalt selvstyre mere?

MERE

Europas Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægges der vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Europa fra Romerriget, Frankerriget, Den spanske inkvisition, Osmannerne ... MERE

Frit Marked - Demokrati - Balance

Ægte demokratier eksisterer kun i lande med et frit marked. Men det er samtidig et demokrati, der lever på, at mange forskellige balancer fungerer samtidig. Trækker man kun i én retning, mister vi balancen, og demokratiet vil smuldre. En nationaløkonoms betragtninger ... MERE

Den første industrielle revolution skabte ny teknologi, nye produktionsformer, nye samfundsklasser, nye politiske tanker ... 

MERE

Danmarks Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægger vi vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Danmark fra Dannevirke, erobringen af England ... Valdemar Atterdag ... enevælde ... andels- og arbejder-bevægelse ... MERE

Foredrag

Forstå USA. Dets storhed, forskellighed og økonomiske udvikling, og dets indre modsætninger: Race mod race, Nord mod Syd ... MERE

Indianere og Conquestadores

Indianerne opdagede Nord og Sydamerika for ca. 30.000 år siden. Columbus for ca. 500 år siden. Hvad skete der?

MERE

Det Kommunale Selvstyre

EU og verdensøkonomien vakler

EU og Kina har overskud på betalings-

balancen. USA og UK har længe haft underskud. EU og Kina skabt Trump og Brexit.

MERE

Indianere og Kavalerister

Vi fortsætter beretningen om indianerne. Denne gang i USA, hvor du bl.a. vil høre om inspirationen til den amerikanske uafhængighedserklæring, Hiawata og Pocahonta (som egentlig hed Matoaka) ... MERE

Staten detailstyrer kommunerne på stadig flere områder, mens de styrer dem stramt økonomisk. Har vi overhovedet kommunalt selvstyre mere?

MERE

Europas Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægges der vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Europa fra Romerriget, Frankerriget, Den spanske inkvisition, Osmannerne ... MERE

Frit Marked - Demokrati - Balance

Ægte demokratier eksisterer kun i lande med et frit marked. Men det er samtidig et demokrati, der lever på, at mange forskellige balancer fungerer samtidig. Trækker man kun i én retning, mister vi balancen, og demokratiet vil smuldre. En nationaløkonoms betragtninger ... MERE

Den første industrielle revolution skabte ny teknologi, nye produktionsformer, nye samfundsklasser, nye politiske tanker ... 

MERE

Danmarks Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægger vi vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Danmark fra Dannevirke, erobringen af England ... Valdemar Atterdag ... enevælde ... andels- og arbejder-bevægelse ... MERE

Klimakrisen

Foredrag

Forstå USA. Dets storhed, forskellighed og økonomiske udvikling, og dets indre modsætninger: Race mod race, Nord mod Syd ... MERE

Indianere og Conquestadores

Indianerne opdagede Nord og Sydamerika for ca. 30.000 år siden. Columbus for ca. 500 år siden. Hvad skete der?

MERE

Det Kommunale Selvstyre

EU og verdensøkonomien vakler

EU og Kina har overskud på betalings-

balancen. USA og UK har længe haft underskud. EU og Kina skabt Trump og Brexit.

MERE

Indianere og Kavalerister

Vi fortsætter beretningen om indianerne. Denne gang i USA, hvor du bl.a. vil høre om inspirationen til den amerikanske uafhængighedserklæring, Hiawata og Pocahonta (som egentlig hed Matoaka) ... MERE

Staten detailstyrer kommunerne på stadig flere områder, mens de styrer dem stramt økonomisk. Har vi overhovedet kommunalt selvstyre mere?

MERE

Europas Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægges der vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Europa fra Romerriget, Frankerriget, Den spanske inkvisition, Osmannerne ... MERE

Frit Marked - Demokrati - Balance

Ægte demokratier eksisterer kun i lande med et frit marked. Men det er samtidig et demokrati, der lever på, at mange forskellige balancer fungerer samtidig. Trækker man kun i én retning, mister vi balancen, og demokratiet vil smuldre. En nationaløkonoms betragtninger ... MERE

Den første industrielle revolution skabte ny teknologi, nye produktionsformer, nye samfundsklasser, nye politiske tanker ... 

MERE

Danmarks Historie - Kort Fortalt

I dette foredrag lægger vi vægt på overblikket frem for detaljen. Vi følger Danmark fra Dannevirke, erobringen af England ... Valdemar Atterdag ... enevælde ... andels- og arbejder-bevægelse ... MERE

Klimakrisen

Hvad sker der egentligt? Hvad betyder et CO2-aftryk? Hvad er årsagen til klimakrisen? Hvad gør vi i Danmark og i verden? Kan vi klare os alene på vedvarende energi, eller må vi have støttebrændsler, når det ikke blæser, solen ikke skinner og sneen ikke falder? ... MERE

USA er ikke en stat, der består af delstater. Det er i egen terminologi en nation af stater med forskellige love og regler forskellig historie, forskellig indvandrerbaggrund osv.


Vi starter med at se på historien om dannelsen af USA, og ekspansionen mod vest. Vi ser hvordan nogle stater er skabt i krige med indianerne, andre i krige med Spanien/Mexico, hvor spaniere/mexicanere bliver til amerikanere. Vi ser hvordan hvordan territorier bliver til stater og hvorfor der bliver bygget op til en borgerkrig, som nationen endnu ikke er kommet sig helt over, selvom den sluttede for mere end 100 år siden.


Efter borgerkrigen startede den borgerrettighedsbevægelse, der gennem historien har haft forskellige navne og ansigter, og som nu bliver kaldt "Black Lives Matter". I den forbindelse kommer vi også omkring den amerikanske våbenlovgivning.


Vi ser naturligvis også på, hvordan USA fungerer politisk. Hvad bestemmer staten og hvad bestemmer Washington DC. Hvordan de to store partier opstod, og byttede politik.


Vi kommer igennem hvordan de rige, de fattige, produktionen, landbruget, religionen osv. er fordelt, så det til sidst er åbenlyst, hvorfor man må tale om en union af mange forskelligartede stater, og må opgive sammenligningen med Danmark, hvis man vil prøve at forstå, hvad der foregår i USA. 

Indianere og Conquestadores

De første indianerne indvandrede til Amerika for omkring 15-30.000 år siden og spredte sig ud over hele Nord- og Sydamerika, hvor de establerede sig i meget forskellige former for samfund.


I denne den første del starter vi med Inuitterne, som var dem, som vikingerne mødte, dels i Grønland, og dels på New Foundland. Det giver os også muligheden for at afsløre, hvordan de egentligt kom til Amerika.


Herefter gennemgår vi de største af de stammer, som havde etableret sig i Mellem- og Sydamerika samt på, hvordan Columbus ankomst ændrede deres situation markant.

Vi starter med de indianere, som spanierne mødte i Caribien - Tainoerne - og Tupierne, som Portugiserne mødte i Brasilien.


Vi springer vi tilbage til Spaniernes videre erobringer af først Aztekerriget, derefter Mayaerne for at slutte med det mægtige Inkarige.


Man vil forbløffes over, hvor avancerede og velorganiserede samfund, de levede i, og over hvordan spanierne kunne overtage deres riger uden den store, spanske militærmagt, og man vil undres over en meget forskellig tilgang fra portugisisk og spansk side, samt hvor meget vi har overtaget fra disse mennesker i dag.


Første del slutter af med spaniernes møde med Pueblo indianerne i det nuværende USA. 

Indianere og Kavalerister

Dette foredrag starter med Pueblo'erne, hvilket gør det muligt både at se det som en fortsættelse af "Indianere og Conquestadores", eller bytte om på rækkefølgen af de to.


Vi vil først og fremmest koncentrere os om, hvordan Pueblo gjorde det muligt, at der overhovedet fandtes prærieindianere, da englænderne og irerne mv. begyndte deres erobring af the West. Deres to nærmeste naboer Apache og Navajo, samt andre, der lærer af Pueblos, vil også blive omtalt.


Vi kommer ind på Sioux som repræsentant for udviklingen af stammerne på prærien og sammenligner deres nuværende situation med Cherokee i dag, ligesom vi vi se på situationen for nogle af de første indianere, som englænderne møder i Massachusetts, og Powhatan, som de møder i Virginia/Maryland.


Irokeserforbundet, som inspirerede Thomas Jefferson, da han var hovedforfatter på den amerikanske uafhængigheds- erklæring, kommer vi også ind på, ligesom vi berører Paiute, og slutter af med et ualmindelig kendt, men lidet agtet symbol på den kultur, der herskede i USA før Europæerne kom.


Og på forbløffende vis, vil man ved denne gennemgang få en idé om det virkelige liv for både Hiawata og Pocahontas.

USA er ikke en stat, der består af delstater. Det er i egen terminologi en nation af stater med forskellige love og regler forskellig historie, forskellig indvandrerbaggrund osv.


Vi starter med at se på historien om dannelsen af USA, og ekspansionen mod vest. Vi ser hvordan nogle stater er skabt i krige med indianerne, andre i krige med Spanien/Mexico, hvor spaniere/mexicanere bliver til amerikanere. Vi ser hvordan hvordan territorier bliver til stater og hvorfor der bliver bygget op til en borgerkrig, som nationen endnu ikke er kommet sig helt over, selvom den sluttede for mere end 100 år siden.


Efter borgerkrigen startede den borgerrettighedsbevægelse, der gennem historien har haft forskellige navne og ansigter, og som nu bliver kaldt "Black Lives Matter". I den forbindelse kommer vi også omkring den amerikanske våbenlovgivning.


Vi ser naturligvis også på, hvordan USA fungerer politisk. Hvad bestemmer staten og hvad bestemmer Washington DC. Hvordan de to store partier opstod, og byttede politik.


Vi kommer igennem hvordan de rige, de fattige, produktionen, landbruget, religionen osv. er fordelt, så det til sidst er åbenlyst, hvorfor man må tale om en union af mange forskelligartede stater, og må opgive sammenligningen med Danmark, hvis man vil prøve at forstå, hvad der foregår i USA. 

Indianere og Conquestadores

De første indianerne indvandrede til Amerika for omkring 15-30.000 år siden og spredte sig ud over hele Nord- og Sydamerika, hvor de establerede sig i meget forskellige former for samfund.


I denne den første del starter vi med Inuitterne, som var dem, som vikingerne mødte, dels i Grønland, og dels på New Foundland. Det giver os også muligheden for at afsløre, hvordan de egentligt kom til Amerika.


Herefter gennemgår vi de største af de stammer, som havde etableret sig i Mellem- og Sydamerika samt på, hvordan Columbus ankomst ændrede deres situation markant.

Vi starter med de indianere, som spanierne mødte i Caribien - Tainoerne - og Tupierne, som Portugiserne mødte i Brasilien.


Vi springer vi tilbage til Spaniernes videre erobringer af først Aztekerriget, derefter Mayaerne for at slutte med det mægtige Inkarige.


Man vil forbløffes over, hvor avancerede og velorganiserede samfund, de levede i, og over hvordan spanierne kunne overtage deres riger uden den store, spanske militærmagt, og man vil undres over en meget forskellig tilgang fra portugisisk og spansk side, samt hvor meget vi har overtaget fra disse mennesker i dag.


Første del slutter af med spaniernes møde med Pueblo indianerne i det nuværende USA. 

Indianere og Kavalerister

Dette foredrag starter med Pueblo'erne, hvilket gør det muligt både at se det som en fortsættelse af "Indianere og Conquestadores", eller bytte om på rækkefølgen af de to.


Vi vil først og fremmest koncentrere os om, hvordan Pueblo gjorde det muligt, at der overhovedet fandtes prærieindianere, da englænderne og irerne mv. begyndte deres erobring af the West. Deres to nærmeste naboer Apache og Navajo, samt andre, der lærer af Pueblos, vil også blive omtalt.


Vi kommer ind på Sioux som repræsentant for udviklingen af stammerne på prærien og sammenligner deres nuværende situation med Cherokee i dag, ligesom vi vi se på situationen for nogle af de første indianere, som englænderne møder i Massachusetts, og Powhatan, som de møder i Virginia/Maryland.


Irokeserforbundet, som inspirerede Thomas Jefferson, da han var hovedforfatter på den amerikanske uafhængigheds- erklæring, kommer vi også ind på, ligesom vi berører Paiute, og slutter af med et ualmindelig kendt, men lidet agtet symbol på den kultur, der herskede i USA før Europæerne kom.


Og på forbløffende vis, vil man ved denne gennemgang få en idé om det virkelige liv for både Hiawata og Pocahontas.

USA er ikke en stat, der består af delstater. Det er i egen terminologi en nation af stater med forskellige love og regler forskellig historie, forskellig indvandrerbaggrund osv.


Vi starter med at se på historien om dannelsen af USA, og ekspansionen mod vest. Vi ser hvordan nogle stater er skabt i krige med indianerne, andre i krige med Spanien/Mexico, hvor spaniere/mexicanere bliver til amerikanere. Vi ser hvordan hvordan territorier bliver til stater og hvorfor der bliver bygget op til en borgerkrig, som nationen endnu ikke er kommet sig helt over, selvom den sluttede for mere end 100 år siden.


Efter borgerkrigen startede den borgerrettighedsbevægelse, der gennem historien har haft forskellige navne og ansigter, og som nu bliver kaldt "Black Lives Matter". I den forbindelse kommer vi også omkring den amerikanske våbenlovgivning.


Vi ser naturligvis også på, hvordan USA fungerer politisk. Hvad bestemmer staten og hvad bestemmer Washington DC. Hvordan de to store partier opstod, og byttede politik.


Vi kommer igennem hvordan de rige, de fattige, produktionen, landbruget, religionen osv. er fordelt, så det til sidst er åbenlyst, hvorfor man må tale om en union af mange forskelligartede stater, og må opgive sammenligningen med Danmark, hvis man vil prøve at forstå, hvad der foregår i USA. 

Indianere og Conquestadores

De første indianerne indvandrede til Amerika for omkring 15-30.000 år siden og spredte sig ud over hele Nord- og Sydamerika, hvor de establerede sig i meget forskellige former for samfund.


I denne den første del starter vi med Inuitterne, som var dem, som vikingerne mødte, dels i Grønland, og dels på New Foundland. Det giver os også muligheden for at afsløre, hvordan de egentligt kom til Amerika.


Herefter gennemgår vi de største af de stammer, som havde etableret sig i Mellem- og Sydamerika samt på, hvordan Columbus ankomst ændrede deres situation markant.

Vi starter med de indianere, som spanierne mødte i Caribien - Tainoerne - og Tupierne, som Portugiserne mødte i Brasilien.


Vi springer vi tilbage til Spaniernes videre erobringer af først Aztekerriget, derefter Mayaerne for at slutte med det mægtige Inkarige.


Man vil forbløffes over, hvor avancerede og velorganiserede samfund, de levede i, og over hvordan spanierne kunne overtage deres riger uden den store, spanske militærmagt, og man vil undres over en meget forskellig tilgang fra portugisisk og spansk side, samt hvor meget vi har overtaget fra disse mennesker i dag.


Første del slutter af med spaniernes møde med Pueblo indianerne i det nuværende USA. 

Indianere og Kavalerister

Dette foredrag starter med Pueblo'erne, hvilket gør det muligt både at se det som en fortsættelse af "Indianere og Conquestadores", eller bytte om på rækkefølgen af de to.


Vi vil først og fremmest koncentrere os om, hvordan Pueblo gjorde det muligt, at der overhovedet fandtes prærieindianere, da englænderne og irerne mv. begyndte deres erobring af the West. Deres to nærmeste naboer Apache og Navajo, samt andre, der lærer af Pueblos, vil også blive omtalt.


Vi kommer ind på Sioux som repræsentant for udviklingen af stammerne på prærien og sammenligner deres nuværende situation med Cherokee i dag, ligesom vi vi se på situationen for nogle af de første indianere, som englænderne møder i Massachusetts, og Powhatan, som de møder i Virginia/Maryland.


Irokeserforbundet, som inspirerede Thomas Jefferson, da han var hovedforfatter på den amerikanske uafhængigheds- erklæring, kommer vi også ind på, ligesom vi berører Paiute, og slutter af med et ualmindelig kendt, men lidet agtet symbol på den kultur, der herskede i USA før Europæerne kom.


Og på forbløffende vis, vil man ved denne gennemgang få en idé om det virkelige liv for både Hiawata og Pocahontas.