Curriculum Vitae


MICHAEL RUGE

Tulstrup Have 36

3400 Hillerød

Tel.: +45 2254 8992

Mail: michaelruge@mail.tele.dk

 


Uddannelse: cand.polit., Københavns Universitet 1985

 

Ledelse med resultater og motiverede medarbejdere


Jeg har været leder på topplan i det meste af mit erhvervsaktive liv, og ledet mange forskellige faggrupper og i både store og små organisationer og både her og i udlandet, hvilket har givet mig  en ganske stor erfaring – også med mennesker. Jeg har altid - sammen med mine medarbejdere - opnået de overordnede mål, hvilket skyldes kombinationen af, at jeg hurtigt får et overblik over, hvad der skal gøres, at jeg kommunikerer direkte og effektivt, og at jeg giver medarbejderne ansvar til at træffe selvstændige beslutninger så langt, som jeg vurdere, at de kan håndtere det, og står bag dem og sammen med dem, hvis det går galt. Jeg arbejder altid med målstyring kombineret med løbende orientering om, hvordan det går. I de mange år, hvor jeg har arbejdet med turn-arounds er mine succeser kommet fra, at jeg forholdsvis hurtigt, ved at studere regnskaberne og tale med medarbejderne, kan sætte fingeren på problemerne og opstille handlingsplaner for løsning, men ikke mindst, at jeg har været i stand til at få medarbejderne med mig. Det jeg er mest stolt af er, at mange medarbejdere efterfølgende har givet udtryk for, at jeg var den bedste leder, de havde haft og søgt mit råd om nye udfordringer, de står overfor.

 

Sprog: Dansk - naturligvis, samt engelsk og tysk flydende, på forhandlingsniveau, fransk og spansk, så jeg klarer mig

 

Karriere

 

2003 – 2016  Turn around jobs:


2016-17          CEO. SE Stål ApS, Byggefirma primært som underleverandør af stålkonstruktioner. Har fået etableret administrative                                            rutiner gennem afdragsordninger med leverandører og SKAT fået reduceret gælden med 6 mill.kr., ligesom banken har tilbudt                            en kassekredit på 1 mill.kr., som jeg havde arbejdet målrette på, efter en start, hvor banken ikke engang var interesseret i en                            dialog med ledelsen.

2009 -             Aftale med Management Center Europe (Datterselskab af American Management Association – AMA) i Bruxelles som                                            lecturer/moderator, som indkomst mellem turn around opgaverne.

2006-2009       CEO. Vivostat A/S. MedTech company. Da jeg overtog selskabet var der et underskud på 28M DKK baseret på en omsætning på                            22M. Efter første år var underskuddet reduceret til 6M DKK og omsætningen forøget. De efterfølgende år var alle cash-flow                                positive, dog med begrænset vækst pga. nedskæringerne overalt i sundhedssektoren i Europa.

2005               CEO, Mekos Laboratories A/S. Investorerne ønskede 2 uger efter jeg startede at lukke virksomheden pga. et væsentligt                                      underskud. Efter fem måneder havde jeg reetableret selskabet, reduceret omkostningerne, så det blev cash-flow positivt og                              solgt det til Smart Health, Phoenix, AZ, USA, hvorved omkring 50 arbejdspladser blev reddet.

2004-2005       VP. Gerhardt International A/S. Etablerede en samarbejdende salgsorganisation på tværs af organisationen (og de involverede                            lande). Produktionen i Kastrup måtte opgives, mens produktionen i Derbyshire, UK og York, Penn., USA blev reetableret på et                              mere solidt fundament. Selskabet blev senere solgt til Rotometrics Inc.

2003-2004.      Sonion Microtronics A/S. Virksomheden producerer bl.a. dele til høreapparater: Mikrofoner, receivers, potentiometre mv., og                              havde et pænt overskud, men en meget anstrengt likviditet.


Andre Job

                                           

2010 - 2015     Eget firma Scandinavian International Sales, hvor jeg bl.a. havde agenturerne for Delta Instruments BV, Thermo Inc., Unity Inc.                          og Opsis AB

 

1995 – 2003     Direktør Sales and Marketing, Foss Electric A/S. Ansvarlig for salg, marketing, service, applikationsudvikling og strategiudvikling.                        Har stået for/medvirket til etableringen og udviklingen af datterselskaber i Polen, Rusland, Kina, Thailand. Har endvidere                                  introduceret nye applikationsområder, f.eks. vin, olivenolie mv., hvilket har øget selskabets marked. Da jeg startede hos Foss var                        det et selskab med røde tal. Baseret på en gennemarbejdet plan lykkedes det os at udvikle selskabet fra DKK 228M to 1,3B, og                            skabe en bundlinje på omkring 20 %. Og det er jo et firma, der fortsat klarer sig godt!

 

1990 – 1995     Underdirektør. Mercuri International Danmark A/S. Startede i selskabet som konsulent, hvor man selv skulle oparbejde en                                  kundeplatform. Min indeholdt bl.a. Tesa, BDF, Siemens, Bayer, Roche, MSD, Danske Bank, Post Danmark, Hotel Hvide Hus, og en                          række SME. Blev udnævnt til Key Account Manager og udviklede Mercuri International's koncept for Key Account Management,                            som "formentlig" var det første i Danmark. I relation hertil coachede jeg en nyudnævnt KAM i Tesa, hvor vi havde succes med at                          tage Volvo fra 3M. De seneste år var jeg ansvarlig for salget i Østdanmark (Storkøbenhavn mv.)

 

1987 – 1990     Souschef for markedsdirektøren i Dansk Naturgas (DONG A/S). Blev ansat til at reorganisere salg og marketing med henblik på                            øget synergi. Dette lykkedes i høj grad, og gjorde det muligt for de forskellige dele af funktionen at skabe synergi gennem et                              forbedret samarbejde. Deltog endvidere i forhandlinger med store, industrielle virksomheder om naturgasleverance og                                        energieffektivisering.

 

1985 – 1987     Økonom, Rigsrevisionen. Ansvarlig for de civile områder under forsvarsministeriet samt materielindkøb. Tog initiativ til                                      undersøgelse af statens kortproduktion, hvilket førte til næsten en halvering af de samlede omkostninger og en sammenlægning                          af Matrikeldirektoratet og Geodætisk Institut. Gennemgik hærens drivmiddelforbrug (klassificeret).

 

1986 -1988      Ekstern underviser i økonomisk historie, Økonomisk institut, Københavns Universitet. Var en mest efterspurgte underviser og                              havde således et enkelt år 120 studerende til mine forelæsninger. Underviste i den industrielle revolution i Europa og USA, samt i                        internationale kapital og migrationsbevægelser.

 

                      Har endvidere udgivet bogen: International Sales, samt bidraget til bogen Excellence in Key Account Management, University of                          St.Gallen, Schweitz.

 

Er formand i ”Alsønderup Fester”, hvor vi hvert år på Kr. Himmelfartsdag og med hjælp fra 400 frivillige er i stand til at rejse en kvart million til deling mellem den lokale idrætsforening og forsamlingshuset, uden hvilken de ikke kunne eksistere.

 

Skriver bloggen ”Nationaløkonomen”.

 

Frivillig i Early Warning.

 

Anbefalinger  1. september 2014

 

Til rette vedkommende.

 

Jeg har arbejdet for Michael Ruge som produktchef i Foss, og kender ham siden 1998. I løbet af min karriere har jeg ofte spurgt Michael til råds og brugt ham som mentor i mit arbejde med salg og markedsføring på den internationale scene.

 

Michael er skarp og har sans for at se det store perspektiv i meget komplekse sager. En af Michaels stærke sider som chef er at han er god til at hjælpe sine medarbejdere og coache dem til, at de selv kan finde løsninger og derved vokse med opgaven.

 

Jeg har oplevet Michael som en meget handlekraftig leder, der har en meget veludviklet forretningsmæssig forståelse, og flair for at sørge for kunderne er i centrum i alle medarbejdernes opgaver.

 

Jeg kan give Michael min stærkeste anbefaling.

 

For yderligere oplysninger, kontakt mig venligst.

 

Martin William Behbahani

Dyrlæge,

Salg- og marketingsdirektør, SMB

 

 

Martin William Behbahani Dybedalsvej 8 3520 Farum +45-2099 5401

November 13, 2006Re: Michael RugeTo Prospective Employers:


I have had the opportunity to work closely with Mr Ruye over the last three months In connection with the purchase of our supplier, Mekos Laboratones Michael Ruge was hired by the venture capital firms controlling Mekos as a replacement CEO with the explicit charge to either grow the sales and profits or sell their investment.


Mr. Ruge very quickly architected a necessary reorganization of the business and in the process effectively managed a significant reduction of unnecessary expenses His aptitude in preparing dynamic proforma operating budgets used to evaluate different customer scenarios was very helpful in our evaluation of purchasing the business. In addition, he provided critical psychological stability for a company where previous management was dismissed, leaving remaining employees very insecure.


Mr. Ruge is a seasoned professional sales executive with the optimal tenaciousness to produce profitable sales growth. He is not intimidated by being turned down. He learned many of the nuances of the niche medical market of Mekos Laboratories in a very short period of time and translated this to meaningful discussion about growth strategies for the products. His international experience will be an asset for any firm interested in
foreign market expansion.


In summary, I believe Mr Ruge has the personality and experience to be a successful Senior Executive for either a new, start-up company, or an established firm looking for an aggressive, self-motivated, results-oriented leader.


If you have any questions please do not hesitate to contact me. I can be reached by phone in Phoenix, Arizona at 602-225-0595, ext. 202 or by email at hamann@smarthealth com
Sincerely,
Curt Hamann, M.D.
CEO
SmartHealth
3400 East McDowell, Phoenix Arizona 85008-7899, TEL (602)-225-9090, FAX (602) 225-0599

22.september 2014


Til Hvem dette angår


Udtalelse vedr. Michael Ruge


Jeg har kendt og arbejdet sammen med Michael Ruge i Vivostat A/S siden marts 2010. I den periode har Michael været CEO, og jeg har refereret til Michael først som VP Buniness Development, og senest som COO.


Vores samarbejde har været kendetegnet ved stor gensidig respekt og tillid, og kompetencer, der supplerer hinanden godt. Michael har haft overblikket og sat retningen. og sammen har vi udviklet strategierne og aktiviteterne, som jeg efterfølgende sammen med mine medarbejdere har haft ansvaret for at implementere. Der er udarbejdet årlige aktivitetsplaner med et 3-årigt strategisk udsyn, hvor også budgetlægningen har været en integreret del. Opfølgning på planer og mål har fundet sted gennem formelle, månedlige møder og via kvartalsvise budgetmøder.


Michael formåede at vende en underskudsgivende forretning til en virksomhed med vækst på toplinjen og et positivt cash flow gennem evnen til at gå forrest og kommunikere klare visioner og detaljerede planer. I organisationen som helhed blev der lyttet med interesse, når Michael talte, og han havde samtidig evnen til at være lyttende og forstående i forhold til medarbejdernes ideer og udfordringer, både af forretnigsmæssig og personlig karakter. Michael kunne man altid komme til, tale med og gå fra, med ny energi og bedre humør.


Jeg medgiver Michael Min varmeste anbefaling.


Sven Lange

CEO

22.september 2014


Anbefaling, Michael RugeJeg kender Michael Ruge fra både Mekos Laboratories A/S og Vivostat A/S, hvor jeg i begge tilfælde var medlem af virksomhedens bestyrelse og repræsenterede en af hovedaktionærene i selskabet.


I begge tilfælde oplevede jeg en handlekraftig leder, der med en klar analyse hurtigt fik vendt et større underskud til et positivt cash-flow.


Michael Ruge er en meget tydelig leder med klare kommunikative evner, der er med til at give medarbejderne en klar oplevelse af, hvilket projekt, de er med til, og hv ad deres rolle er i at sikre en succes. Han har en veludviklet forretningsmæssig forståelse, og er stærk på målstyring og vedholdende opfølgning.


Michael Ruge inddrager i vid udstrækning medarbejderne i udviklingsprocessen og udviklingen af handlingsplanerne for den enkelte såvel som for virksomheden som helhed. Han er ikke bange for at uddelegere ansvar, og selvom en økonomisk "turn-around" kan være en hård oplevelse, opnåede han alligevel en meget høj grad af medarbejdertilfredshed.


Jeg kan kun give Michael Ruge mine bedste anbefalinger.Med venlig hilsenTyge Korsgaard


Stampetoften 40

2970 Hørsholm

Tel. +45 20419050

To whom it may concern


I know Michael Ruge from the time, when we were both members of FOSS Analytics A/S (then Foss Electric) management board. Michael was Sales & Marketing director and I director of R&D.


Michael showed excellent business acumen and strong capabilities in negotiations, finding and developing sales channels as well as in managing the employees in Sales & Marketing through a motivating and engaging leadership. He was a respected manager in FOSS, but especially in his own department Sales & Marketing, where he was known for his accessibility and willingness to prioritise coaching. Michael empowered employees and held frequent information meetings, so nobody was in doubt, what the strategy was, what needed to be done and how we were doing.


Michael excellent business capabilities showed itself in new applications, e.g. he was the first to see the possibilities in selling not only laboratory equipment, but also online regulation in dairies as well as into meat production. His curiosity regarding new applications led to the establishment of a department in Sales & Marketing for application development, where applications for olive oil, ketchup, chocolate etc. were developed. Comparatively unusual for Sales & marketing directors, Michael Ruge also displayed a deep insight into technology and gave valuable input to the development of new instruments, when we had our stage gate approvals.


He was a knowledgeable and constructive partner for me in my management of R&D


Michael Ruge is an experienced strategist, which led to the start up of a special strategy development group under his jurisdiction. The group came up with proposals for the yearly renewal of the Strategy at FOSS. Michael sees strategy clearly and structured and makes sure that it is followed up by adequate action lans. This ability also led to the establishment of major key accounts like Kraft Foods and Masterfoods, not to mention the break through in the Chinese market. I can only give Michel Ruge my strongest recommendation.


Best regards
Kim Vejlby Hansen
CEO
FOSS A/S