Balancesamfundet

Vi har set forsøg på planøkonomi flere steder i verden. Det ser ud til at virke forholdsvis dårligt, men værst af alt ser det ud til at fremme diktaturer, der måske nok kalder sig både demokratiske og socialistiske, men som faktisk er ret udemokratiske og ulige.

Man kan spørge sig selv, hvad det er, der går galt, og hvad der skal til for at et samfund kan fungere.

Vi taler om et samfund i balance, hvor forskellige ønsker om frihed og lighed kræver, at mange balancer fungerer og holder hinanden i hævd.

Der er nationaløkonomiske balancer, der skal fungere. Meget af den diskussion tog vi i "EU og Verdensøkonomien vakler", og vi taler også om sociale balancer. F.eks. er den såkaldte "skandinaviske model" fantastisk til både at skabe udvikling og mindre ulighed.

Mange partier tror, at det enten gælder om at tage parti for det ene eller for det andet. Detter er efter min mening helt forkert. 

Hvis vi ønsker at fastholde vores frihed, demokrati og forholdsvis høje grad af økonomisk lighed, gælder det om at holde balancen - eller balancerne. 

Klimakrisen

Verden er gennem det seneste årti blevet mere og mere opmærksom på, at vi har skabt en krise for os selv - en klimakrise.

Vi er begyndt at måle CO2 på alle mulige aktiviteter, vi har stærke holdninger til, hvad vi bør og kan gøre for at afhjælpe situationen, og vi har flere og flere, der læser snart ethvert omslag i vejret som en forstærkning af klimakrisen.

Det, der selvfølgelig er interessant er, om vi overhovedet kan gøre noget ved klimakrisen - forstået som det forøgede indhold af CO2 i atmosfæren, og herunder, om vi kan gøre det alene med vedvarende energi: Vind, vand og sol, eller om vi fortsat har behov for et støttebrændsel, når det ikke blæser, sneer ellerer overskyet? Og i givet fald, hvad vi så skal vælge.

Et andet spændende spørgsmål er, om vi kan løse klimakrisen med de redskaber, som vi har taget i brug, og selv hvis vi begynder at rationere mad og forbrug og forbyder f.eks. kød, eller om der skal noget helt andet til.Oveni eller i stedet for.

Kom og bliv klogere. Du er meget velkommen til at diskutere spørgsmålet, ja, ligefrem være uenig med mig. Men du har en god chance for at blive lidt klogere.