Europas Historie - Kort Fortalt

Du har haft historie i skolen. Måske kan du endda huske noget. Men fik du overblikket?

Jeg forsøger her på lidt mere end en time at trække dig gennem Det antikke Grækenland, Romerriger, Frankerriget, Hvad 100-årskrigen egentligt drejede sig om, Kalifat og hvordan den spanske inkvisition bidrog til Wiens belejling fra Osmannisk side, 30-årskrigen, Tysklands Samling, Ruslands griskhed efter land, baggrunden for Østrig-Ungarn, Preussens styrke og Tysklands samling, og meget, meget mere. Frem til vor tid.

Når du har hørt dette foredrag ved du langt fra al ting om Europas Historie, men du burde have fået et overblik, som du kan bygge videre på.

Kort sagt, hvordan er vi blevet det Europa, som vi kender i dag. 

Danmarks Historie - Kort Fortalt

Vi følger Danmark fra Dannevirke, erobringen af England, Brødrekrigene, tabet og genetableringen af landet, Valdemar Atterdag, reformationen med Niels Ebbesen og Skipper Klement, Grevens Fejde, svenskerkrige og enevælde, grundloven, arbejderbevægelsen, landboreformer, Slesvig, og meget, meget mere.

Når du læser ordene, vil du sikkert flere gange nikke og tænke: "Det lærte jeg om i skolen", men hvad var det lige f.eks. Grevens Fejde gik ud på? Og hvornår var det nu, det var? Og hvordan hang det sammen?

Danmarks Historie - Kort forsøger at skabe overblikket snarere end detaljen, så her har du muligheden for at se det hele i sammenhæng og evt stille de spørgsmål, du har til danmarkshistorien.