Landsbyerne NV for Hillerød har i mange, mange år haft et usædvanligt sammenhold.


Her har man formentlig det eneste forsamligshus - Kulsviergården i Alsønderup - med egen idrætshal, som man selv forvalter, og i øvrigt selv har bygget.


Her har man en særdeles aktiv idrætsforening med mange medlemmer, - ikke mindst mange børn og unge - stor aktivitet og kontakt til andre idrætsforeninger i landet, hvor de unge kan komme på sommerlejer eller til stævner.


Her har man en skole, der fortsat, og vist nok som den eneste, holder fast i "Brug Skolen" hver mandag, hvor der spilles spil og musik, hvor man arbejder i Lokalhistorisk Arkiv, viser  og hjælper hinanden med videoer g med brug af PC ... og et hold, der sørger for, at der er mad til alle, når det er ved den tid.


Her har man en kirke med et stort rytmisk kor, og her har man FDF, og her ... ja, lokalsamfundet er fuldt med foreninger, og så spiser vi sammen på Kulsviergården en gang om måneden.


For at financiere navnlig aktiviteterne i Idrætsforeningen og omkring Kulsviergården, har vi nu i 50 år afholdt Alsønderup Fester - Nordsjællands største loppemarked og festival, hvor der er mulighed for dels at gøre et kup, dels at deltage i det hyggelige arrangement med Fakke og kage, mad, drikke, aktiviteter for specielt børn og unge, høre musik, snobrødsbagning med spejderne og meget mere.


Se Alsønderup Festers hjemmeside ved at klikke på overskriften ovenfor.